Grey Life

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

đĩa màu xám di chuyển con trỏ để đạt sản lượng cam. Lúc đầu, nó có vẻ dễ dàng nhưng khi bạn tiến bộ phải hoạt động hệ thống, tránh bom, tránh bị bắn ... bạn cũng có thể tạo ra các màn hình của riêng bạn.