GreenGo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Greengo là một anh hùng sinh thái mang lại cho cuộc sống với thiên nhiên và tiêu diệt kẻ thù bằng cách nhảy vào chúng độc hại. Thu thập trái cây để có được điểm và cố gắng không để rơi vào các lĩnh vực trống.