Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Greengo là một anh hùng sinh thái mang lại cho cuộc sống với thiên nhiên và tiêu diệt kẻ thù bằng cách nhảy vào chúng độc hại. Thu thập trái cây để có được điểm và cố gắng không để rơi vào các lĩnh vực trống.