Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Các Smurf tham lam đã quản lý để làm việc trong tiệm bánh và để bảo tồn phải thu thập tất cả các loại thực phẩm mà ném bạn. Nó có vẻ dễ dàng nhưng nó trở nên phức tạp.