Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các Smurf tham lam đã quản lý để làm việc trong tiệm bánh và để bảo tồn phải thu thập tất cả các loại thực phẩm mà ném bạn. Nó có vẻ dễ dàng nhưng nó trở nên phức tạp.