Great Mate Master

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chúng tôi đang cầm đồ, giám mục, rook, ngựa, nữ hoàng và vua. Chỉ có những lỗi lầm của bạn và chúng tôi có thể đi xe một trò chơi nhỏ trên bảng của những người mà loại bỏ những trục trặc.