Great Bazooki

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho các ảo thuật gia làm trò của mình tính toán góc và lực lượng để khởi động các loại thẻ và phát nổ tất cả các bong bóng.