gravoor 4

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dẫn đến gravoor đến lối ra, theo các con chuột ở tất cả các lần. Tránh chạm vào các bức tường và bẫy né tránh xuất hiện trên mỗi màn hình.