Gravity

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải thực hiện các nhiệm vụ trên tàu của bạn để xử lý nhưng hãy nhớ, lực hấp dẫn. Chơi là rất tốt, bạn sẽ thấy.