Gravity Master

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích là để mang lại bóng để thoát khỏi bằng cách vẽ với những con số chuột mà di chuyển. Nếu bạn muốn xóa một nhấp chuột vẽ hai lần trên một trong những bạn muốn và biến mất.