Gravity Hook

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho các cuộc đấu tranh robot chống lại trọng lực và leo lên càng cao càng tốt. Bạn phải móc một cách nhanh chóng để không chạm đất.