Gravity Guy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận màn hình trò chơi trước sử dụng quyền hạn của mình để thay đổi trọng lực, sử dụng chúng để tránh rơi vào khoảng trống hoặc sẽ phải bắt đầu lại.