Gravity Falls Spot the Numbers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có rất nhiều bí ẩn trong Gravity Falls. Trong số đó, bạn sẽ tìm thấy nhiều ẩn số. Bạn sẽ tìm thấy nếu nhìn tốt, tất nhiên, nếu bạn chú ý và bạn chứng từ kính vĩ mô lúp theo ý của bạn.