Gravity Falls Hidden Letters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

"Gravity Falls" là một loạt đầy bí ẩn tuyệt vời. Và điều này có thể không được ít hơn. Lấy kính lúp tốt và xem xét cẩn thận, bạn sẽ xác định vị trí một mớ thư thiếu thận.