Gravity Duck

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lấy trứng vàng ở mỗi cấp một cách chính xác bằng cách sử dụng sức mạnh của con vịt, mà là để thay đổi lực hấp dẫn khi bạn cần.