gravity deluxe

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

màn hình mới Galactic Trọng lực Golf. Đánh bóng vào lỗ, có tính đến mức độ nghiêm trọng, các hành tinh lớn hơn thu hút bóng. Phải mất thời gian để tải.