Gravity ball 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lúc đầu, bạn có thể có vẻ các Arkanoid điển hình nhưng bạn sẽ sớm nhận ra rằng nó là rất khác nhau. Thay đổi âm nhạc bằng cách nhấn phím cách.