Graviton

Đang tải trò chơi...
Điều khiển con tàu với chuột, giữ trong tâm trí các lực hấp dẫn phức tạp xử lý.