Gravitat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng logic để cố gắng để phù hợp với ba biểu tượng giống hệt nhau bằng cách sử dụng chuột để lựa chọn đúng nơi. Sự khó khăn là màn hình xoay sau mỗi lần di chuyển.