Gravibounce

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các đối tượng của trò chơi là đơn giản, thu thập tất cả các đá quý màu xanh trên mỗi màn hình, nhưng làm điều đó không phải là nhiều như mức độ khó khăn bạn chơi. Xem kỹ năng của bạn kiểm soát bóng với các phím mũi tên.