Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Tài năng và sức mạnh của Peppa Pig là như vậy mà nó có thể mang về một trang trại với tất cả những gì nó đòi hỏi mà không di chuyển hoặc thay đổi vị trí. Thực vật, sữa, nuôi gà. Không có giới hạn.