Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tài năng và sức mạnh của Peppa Pig là như vậy mà nó có thể mang về một trang trại với tất cả những gì nó đòi hỏi mà không di chuyển hoặc thay đổi vị trí. Thực vật, sữa, nuôi gà. Không có giới hạn.