Grandma Bakery

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị món tráng miệng bánh ngọt theo các bước của công thức để làm cho họ làm khách hàng thích.