Grand Prix Go 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cuộc đua công thức của bạn 1 mạch trên toàn thế giới để trở thành nhà vô địch. Bạn có thể đào tạo, hội đủ điều kiện và sau đó cạnh tranh như các chuyên gia.