gotham dark

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Joker trồng bom Gotham Batman phải tắt, giúp đỡ. Để làm điều này, tôi đặt mình vào nó và nhấn con trỏ 'xuống' trước khi thời gian chạy ra ngoài.