Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thiên thần với đôi cánh lông vũ tuyệt đẹp của nó và vòng đầu, đã được đại diện trong nhiều cách, nhưng không bao giờ tìm thấy như một xinh đẹp và rực rỡ như thế này.