Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thiên thần với đôi cánh lông vũ tuyệt đẹp của nó và vòng đầu, đã được đại diện trong nhiều cách, nhưng không bao giờ tìm thấy như một xinh đẹp và rực rỡ như thế này.