Gophe Rit

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các topito có để có được những viên kim cương được ngầm nhưng hãy cẩn thận của những viên đá mà đè bẹp bạn.