Gophe Rit

Đang tải trò chơi...
Các topito có để có được những viên kim cương được ngầm nhưng hãy cẩn thận của những viên đá mà đè bẹp bạn.