Goosy Pool

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi các màn hình khác nhau bi-a này vượt quá mục tiêu của họ. Đặt bi cái trên bàn, với con chuột chọn sức mạnh và hướng bắn của bạn để có được có được tất cả các quả bóng màu đỏ của.