Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người nông dân có để chăm sóc cho những con vật, vườn và bán nông sản trên thị trường.