Good Ol' Poker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Du lịch trở lại trong thời gian và chơi poker khi hơn là mát mẻ để làm như vậy, tại thời điểm phía tây. Đối đầu với chàng cao bồi trigger-hạnh phúc malcarados trong phòng chờ trong khi bạn đặt hàng một whisky.