Good Morning

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn làm việc trong phòng ăn của một trường học phục vụ học sinh ăn sáng. Làm điều đó càng nhanh càng tốt để phục vụ tất cả trước khi thời gian chạy ra ngoài. Sử dụng sắt để chuẩn bị trứng.