Gomutobi

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho anh chàng này một cầu thủ chuyên gia cao su và để lại các bạn cùng lớp của mình với miệng mở. Nhấp vào mũi tên chỉ là bạn, là bạn hoàn thành mức tăng sự khó khăn.