GomuGomu

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đất đai trên nền tảng mà chỉ ra các mũi tên màu xanh lá cây nhưng giữ trong tâm trí các lực hấp dẫn của hành tinh. Và đừng quên để tiếp nhiên liệu đôi.