Golf Jam

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn nhân vật yêu thích của bạn để tham gia vào một giải đấu golf. Điều khiển hướng cú sút bằng cách di chuyển con trỏ, xem các chỉ số gió biết thổi hướng nào và bấm vào để kích hoạt và chọn công suất mong muốn.