goldwell

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng máy tính để đạt được tất cả các kho báu bạn có thể và ăn các lỗi trước khi họ phá hủy bạn. Sử dụng các phím mũi tên và phím cách để nhanh chóng quay lại trang web của bạn.