Goldengate Drop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ném bóng bay từ GoldenGate nhưng không cho anh ta không phải cảnh sát, cũng không phải là phụ nữ lớn tuổi hoặc có vấn đề với cảnh sát thành phố.