Golden Dragon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu giữa những Samurai, cố gắng để đánh bại chủ ác của ngôi đền. Sử dụng các phím WASD để điều khiển nhân vật của bạn, chiến đấu sử dụng UJK và kết hợp chúng như họ giải thích làm cho các cuộc tấn công mới mạnh mẽ hơn.