Golden Avenger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

ninja này sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù trong một cuộc đấu tranh không ngừng. Làm cho các loại khác nhau của các cuộc tấn công bằng cách làm cho combo với các điều khiển trò chơi.