Golden Arrow 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

thời trung cổ giải đấu bắn cung, điều chỉnh mục tiêu của bạn và cố gắng bắn mũi tên càng gần trung tâm của mục tiêu như bạn có thể.