goku

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thấp từ nền tảng đến nền tảng cố gắng không để rơi vào khoảng trống, bạn càng được tiếp tục thấp hơn điểm số của bạn. Nhấn 'không gian' một đám mây mà sẽ ngăn chặn mùa thu xuất hiện.