Goku Roller Coaster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý xe đạp đế lót ly Goku lăn đầy chướng ngại vật và vòng mà phải vượt qua mà không rơi.