Goku Dragon Ball Z

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dragon Ball Z Goku bất khả chiến bại là tốt với nắm đấm của mình, nhưng cũng rất kiêu ngạo, nó được thông qua giờ trước gương cố gắng trên quần áo, kiểu tóc và phụ kiện. Thấy là tin tưởng!.