GoGo Plant

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận cây kỳ lạ này được như xa như có thể sử dụng các tiện ích của họ đúng cách, thực hành trong 'Hướng dẫn' làm thế nào để sử dụng chúng. Với con trỏ bạn có thể bắt vật thể bay, đào và đấm.