Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nó dẫn đến nhà máy này cho đến khi kết thúc mỗi khóa học tránh đối tượng nguy hiểm và thu thập những người mà cho điểm. Trong Hướng dẫn, bạn sẽ học cách sử dụng các phím mũi tên để đào, bay, nhặt các đồ vật và ném đấm.