GoGo Plant 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó dẫn đến nhà máy này cho đến khi kết thúc mỗi khóa học tránh đối tượng nguy hiểm và thu thập những người mà cho điểm. Trong Hướng dẫn, bạn sẽ học cách sử dụng các phím mũi tên để đào, bay, nhặt các đồ vật và ném đấm.