Gobtron

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người lạ mà con người sợ hãi và những người muốn tiêu diệt. Bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công của quân đội của ông trước khi họ giết bạn.