Goal Street

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lanza và đánh dấu như nhiều hình phạt như bạn có thể, càng nhiều người có rào cản. Với chuột di chuyển cầu thủ, chọn sức mạnh và hướng phù hợp và xem xét các hướng gió.