Goal Shooting Master

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn nhân vật mà bạn thích để đánh dấu các vấn đề tháng của các hình phạt có thể. Với con trỏ bạn chọn nơi bóng báo chí 'không gian' để chọn lực lượng trong cùng một cách và chọn kiểu phát hành.