Go Marching

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để hướng dẫn bảy thánh, để có được nó, bạn phải sử dụng các hình tam giác đó dẫn đến một bên hay khác.