Go Marching

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để hướng dẫn bảy thánh, để có được nó, bạn phải sử dụng các hình tam giác đó dẫn đến một bên hay khác.