Go Land

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cưỡi rồng của bạn đưa vào các nhân vật của rừng. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, R để thay đổi tốc độ, nhảy với Z, với những quả cầu lửa X ném và das Ctrl húc kẻ thù của bạn.