Go Kart Manager

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cuộc đua công thức 1 với đội bóng và các trình điều khiển mà bạn thích. Bạn cần chỉ đạo chuyển động của họ trong cuộc đua tốc độ, nhanh chóng chuyển tiếp hay dừng lại đúng lúc.