go go pogo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một môn thể thao đô thị mới đã xuất hiện, thiết bị là một cây gậy với một lò xo và được gọi là 'Pogo Stick'. Nó cho thấy những gì bạn có thể làm gì với nó trong một skate mạch, di chuyển các phím con trỏ và utliza Z và X để thực hiện thủ thuật trong không khí.