glops

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Loại bỏ những con số của cùng một màu sắc bằng cách tham gia hai hoặc bằng hơn, sử dụng các nút để xoay màn hình, hoặc thay đổi ngẫu nhiên của màu sắc và nếu bạn lỏng lẻo là click vào màu lên đến nổ.