Globs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thay đổi các chip màu sắc để có được cuối cùng là tất cả các màu sắc tương tự. Họ bắt đầu bằng cách chọn màu sắc mà bạn muốn trên các tab ở trên và những người hàng xóm cùng màu sẽ đoàn kết để đạt được mục tiêu cuối cùng.